Bacaan Alquran Paling Merdu Yang Dilantunkan Oleh Anak-Anak

Ingin memperdengarkan anak yang ada dalam kandungan Anda bacaan alquran paling merdu! Mungkin Anda perlu mendengarkan beberapa ayat-ayat Quran yang  dilantunkan oleh beberapa anak berikut ini. Usianya memang masih anak-anak, tetapi suaranya sangat merdu, seluruh surat mampu mereka bacakan dengan baik dan benar. Membuat siapa saja yang mendengarkan tersentuh akan lantunan ayat atau surat yang dibawakannya tersebut.

1. Surat Ar-Rahmah oleh Muhammad Thaha Al Junayd

Surat Ar-rahmah yang penuh dengan makna dan peringatan pada umat manusia ini, untuk selalu ingat atas segala apa yang dilimpahkan Allah STW terhadap mahluknya ini, dilantunkan dengan sangat indah dan baik oleh Thaha Al Junayd. Mendengarkan lantunannya membuat siapa saja yang mendengarkan serasa diingatkan kembali untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah SWT, dan tidak menjadi manusia yang kufur atau ingkat akan nikmat yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa.

2. Surat Al-Naba oleh Muhammad Thaha Al Junayd

Surat yang menceritakan kebagaimana Allah SWT menciptakan segala sesuatu untuk berjalan sebagai mana mestinya, serta bagaimana Allah SWT membumi hanguskan segalanya dengan cara yang sangat mudah, ini dilantunkan dangan baik oleh seorang anak lelaki yang bernama Thaha Al Junayd. Semua inti surat tersebut dilantunkan secara indah oleh anak lelaki tersebut. Walaupun usianya masih belia, tetapi beliau mampu membacakan ayat demi ayat dengan baik, dan tartil. Membuat siapa saja yang mendengarkannya terasa damai dan tenteram.

3. Surat Al Fatihah oleh Muhammad Thaha Al Junayd

https://www.youtube.com/watch?v=TnRxB8fXmdU

Umat muslimin tentu hafal surat yang satu ini. Bahkan seorang anak sekalipun, kebanyakan dari Anda tentu melantunkan surat ini seperti biasanya. Tetapi tidak dengan Thaha Al Junayd, anak yang berbakat dalam melantunkan Quran ini, menyajikan bacaan Al fatihan yang terlihat biasa, ini menjadi sangat indah. Dipadukan dengan sentuhan suara yang merdu, membuat Surat Al Fatihah yang merupakan inti dari seluruh surat ini menjadi sangat indah dan membawa suasana tenang penuh kekhusuan bagi siapa saja yang mendengarkannya.  

4. Surat At tin oleh M Ammar Fathani

https://www.youtube.com/watch?v=LOcsLfN8Ovk

Mendengar dari suaranya mungkin Anda tidak percaya bahwa anak ini berasal dari Indonesia. Memiliki suara yang merdu, M Ammar Fathani mampu membawakan surat At Tin dengan sangat merdu, baik, dan tentunya sangat mengahutkan siapapun yang menengarnya. Surat At Tin ini menceritakan tentang bagaimana seorang manusia harus berbuat. Dengan lantunan yang baik, maka siapa orang yang mendengarkannya akan terhanyut oleh suasana yang ada.

5. Surat Al Baqarah oleh  Muhammad Thaha Al Junayd

Mendengarkan lantunan Surat Al Baqarah secara indah seperti ini tentunya membuat siapa saja yang mendengarkan akan merasa tersentuh, dan terhanyut oleh lantunan suaranya yang merdu dan juga makna ayat yang dibawakannya tersebut. Salah satu anak yang berhasil membawakan surat ini dengan baik adalah Muhammad Thaha Al Junayd. Thaha berhasil menyajikan bacaan alquran paling merdu , membuat mereka yang mendengarkan seperti merasakan dan membaca langsung ayat-ayat yang dibacanya tersebut.